Prejsť na obsah

Hraničný výskum a jeho podpora Európskou radou pre výskum

0minút, 39sekúnd

Názov workshopu

Hraničný výskum a jeho podpora Európskou radou pre výskum

Termín konania

21.5.2024 13:30 – 15:00

Zameranie workshopu

Cieľom workshopu je vytvoriť priestor na profesionálny rozvoj vybraných cieľových skupín  rozšírením zručností v oblasti projektovej činnosti prostredníctvom školenia zameraného na predstavenie vybraných schém individuálnej grantovej podpory, štandardných podmienok výziev, postupu a kritérií hodnotenia kvality projektov Európskej rady pre výskum.

Cieľová skupina

R2 & R3

Odborný/á garant/ka workshopu

prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.

Organizačný a realizovačný tím

Mgr. Maroš Melichárek, PhD., univerzitný docent
Mgr. Mikuláš Jančura, PhD., univerzitný docent

Prílohy