Prejsť na obsah

THE Impact Rankings

4minút, 46sekúnd

Impact Rankings spadá do portfólia spoločnosti Times Higher Education (THE) a poukazuje na rozsah, v akom sa univerzity vyrovnávajú s plnením cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) Agendy 2030 Organizácie Spojených národov.. Hodnotenie vychádza z údajov poskytnutých univerzitami v štyroch oblastiach: výskum, správa majetku, dosah a edukačný proces.

UPJŠ sa zapojila do týchto oblastí: 

  • Zdravie a kvalita života (SDG 3)
  • Kvalitné vzdelanie (SDG 4)
  • Mier spravodlivosť a silné inštitúcie (SDG 16)
  • Partnerstvo k naplneniu cieľov (SDG 17)

Umiestnenie UPJŠ

V roku 2022 sa rankingu zúčastnilo 1410 univerzít z celého sveta, pričom oproti predchádzajúcemu roku nastal nárast o 293 univerzít. V roku 2022 sa všetky slovenské univerzity výrazne prepadli. Hoci dôvodom je pravdepodobne rozšírenie hodnotenie vzorky, univerzity boli aj bodovo slabšie ohodnotené. UPJŠ sa z celosvetového hľadiska umiestnila na pozícii 901-1000. V rámci krajín V4 sa umiestnila na 18. mieste, v rámci Českej republiky a Slovenska prepad bol miernejší o jedno miesto a teda UPJŠ oproti minulému roku zastupuje 9. priečku. Medzi slovenskými republikami si zachovala 2. miesto.

UPJŠ dosiahla najlepšie skóre v SDG 3 (Kvalita zdravia a života), kde sa umiestnila na 101-200. V tejto oblasti si výrazne polepšila oproti predchádzajúcemu roku a predbehla aj Masarykovú univerzitu v Brne.  V SDG 16 (Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie) sa podobne ako v predchádzajúcom roku umiestnila na 201-300. Tieto informácie vypovedajú o dobrej úrovni Právnickej fakulty a Fakulty verejnej správy, ktorých údaje o činnosti boli použité pri vyhodnocovaní cieľu SDG 16. Zároveň zlepšenie v SDG 3 poukazuje na zvyšujúcu sa kvalitu činnosti Lekárskej fakulty.

Celkové umiestnenieUmiestnenie v rámci CZ a SKKrajinyUniverzita
201–3001CZCharles University in Prague
201–3002CZPalacký University Olomouc
301-4003CZCzech University of Life Sciences Prague (CZU)
301–4004CZMasaryk University
401–6005CZVSB – Technical University of Ostrava
601–8006SKComenius University in Bratislava
801–10007SKPavol Jozef Šafárik University in Košice
1001+8CZUniversity of Chemistry and Technology, Prague
1001+9SKUniversity of Economics in Bratislava
1001+10SKSlovak University of Technology in Bratislava
1001+11SKTechnical University of Košice

V roku 2021 sa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach umiestnila v Times Higher Education Impact Rankings 2021 na 401-600 mieste z 1 118 hodnotených univerzít z 94 krajín sveta. V rámci Slovenska sa umiestnila na 2. mieste zo štyroch a v rámci Česka a Slovenska na 6. mieste z 11. 

Naša univerzita si najlepšie počínala v SDG 3, kde dosiahla skóre 63,9 – 70. Vo zvyšných oblastiach mala porovnateľné výsledky.
 

Celkové umiestnenieUmiestnenie v rámci CZ a SKKrajinaUniverzitaSkóre
301-4001SKComenius University in Bratislava66.3-70.9
401-6002CZCharles University in Prague56.6-66.2
401-6003CZCzech University of Life Sciences Prague (CULS)56.6-66.2
401-6004CZMasaryk University56.6-66.2
401-6005CZPalacký University Olomouc56.6-66.2
401-6006SKPavol Jozef Šafárik University in Košice56.6-66.2
601-8007SKUniversity of Economics in Bratislava47.6-56.5
601-8008SKTechnical University of Košice47.6-56.5
601-8009CZVSB – Technical University of Ostrava47.6-56.5
801-100010CZUniversity of Chemistry and Technology, Prague36.5-47.5
801-100011CZUniversity of West Bohemia36.5-47.5

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v roku 2020 po prvýkrát zapojila do Times Higher Education (THE) Impact Rankings, ktoré tvoria rebríčky univerzít a vysokých škôl na základe plnenia cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) Agendy 2030 Organizácie Spojených národov. V tomto roku tvorilo celkový rebríček 766 univerzít z 85 krajín sveta. Okrem našej univerzity sa zo Slovenska v rebríčku umiestnili aj ďalšie tri univerzity: Ekonomická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach a Univerzita Komenského v Bratislave.

Na základe celkového svetového hodnotenia sa UPJŠ umiestnila na pozícii 301-400. Spomedzi 20 univerzít a vysokých škôl V4 zdieľala naša univerzita pozíciu 5-8 s University of Gdańsk, University of Pécs a University of Warsaw. V rámci československého porovnania získala UPJŠ tretie najlepšie hodnotenie spomedzi deviatich zapojených univerzít a vysokých škôl.

Pri hodnotení jednotlivých oblastí si UPJŠ najlepšie počínala pri plnení SDG 16 (Mier spravodlivosť a silné inštitúcie) a SDG 3 (Zdravie a kvalita života). V rebríčku SDG 16, ktorý tvorilo 453 univerzít a vysokých škôl zo 76 krajín sveta, sa naša univerzita umiestnila v prvej stovke na 91. mieste. Rebríček SDG 3 tvorilo 620 univerzít z 80 krajín a UPJŠ sa v ňom umiestnila na pozícii 101-200. V obidvoch prípadoch bola UPJŠ druhou najlepšou spomedzi českých a slovenských univerzít a vysokých škôl.

Celkové umiestnenieUmiestnenie v rámci SK a CZKrajinaInštitúciaCelkové bodové hodnotenie
201-3001-2CZČeská zemědělská univerzita v Praze68,2-75,3
201-3001-2SKUniverzita Komenského v Bratislave68,2-75,3
301-4003SKUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach61,5-68,0
401-6004-5CZUniverzita Palackého v Olomouci46,7-61,4
401-6004-5CZVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava46,7-61,4
601+6-9SKEkonomická Univerzita v Bratislave9,5-46,6
601+6-9SKTechnická univerzita v Košiciach9,5-46,6
601+6-9CZVysoká škola chemicko‑technologická v Praze9,5-46,6
601+6-9CZZápadočeská univerzita v Plzni9,5-46,6

Študuj na UPJŠ