Prejsť na obsah

Slávnostná magisterská promócia

0minút, 39sekúnd

Termín magisterskej promócie je stanovený na deň

26. júna 2024 (streda)

Absolventi budú rozdelení podľa abecedy do 2 skupín v čase :

1 skupina – 10,30 hod.: …………. . ……..A – Ma
2 skupina – 12,00 hod.:Me – Ž + absolventi EŠ

Promócia sa bude konať v aule Lekárskej fakulty UPJŠ – Tr. SNP č. 1.

Nácvik promócie sa bude konať v deň konania promócie, t. j. 26. júna 2024 tamtiež.
Nácvik oboch skupín sa bude konať o 8,00 hod.

Počas slávnostnej promócie je v blízkosti pódia zakázané fotografovať.
Fakulta zabezpečila profesionálneho fotografa.
Poplatok vo výške 10 € za fotodokumentáciu bude potrebné uhradiť na nácviku promócie.
Bližšie informácie dostanete na nácviku.

Účasť absolventov na nácviku je nutná!

prof. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., v.r.
dekan


Študuj na UPJŠ