UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Informačný seminár

pre doktorandov, vedeckých, pedagogických a výskumných pracovníkov o možnostiach štipendiných pobytov v zahraničí ...

Tomáš Kališka

sa zúčastnil prijatia u ministra školstva  vedy, výskumu a športu na ocenení najlepších VŠ športovcov

Právnická fakulta UPJŠ

v Košiciach v spolupráci s ELSA Košice Vás srdečne pozývajú na besedu s Jaroslavom Ivančom, štátnym tajomníkom Ministerstva školstva SR

Pozvánka

na informačný seminár - SLOVENSKÁ AKADEMICKÁ INFORMAČNÁ AGENTÚRA

Univerzitné dni športu

Pozývame Vás na novembrové športové aktivity pod záštitou Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ, TJ Slávia UPJŠ, MŠVVaŠ SR a SAUŠ ...