UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Oznam

o zmene výučby
 

Oznamujeme

všetkým záujemcom o študentské mobility LLP/ERASMUS

FINÁLE

Simulované rozhodcovské konanie

Tax Challenge 2012

Chceli by ste sa vžiť do pozície daňového konzultanta? Dávame Vám do pozornosti súťaž ...