UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Dekanské voľno

Pri príležitosti osláv  40. výročia vzniku UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach

Prednáška

„Shareholders' Rights Litigation and Derivative Suits, Competition Litigation“
 

Dekanské voľno

v  súvislosti  so  Sviatkom  všetkých svätých a Pamiatky zosnulých

Imatrikulácia

študentov prvého ročníka denného trojročného bakalárskeho štúdia

KRATKY GLOBAL

vyhlasuje 2.ročník prestížnej súťaže pre študentov práva Slovenskej a Českej republiky.