UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Dekanské voľno

V  súvislosti  so  Sviatkom  všetkých svätých a Pamiatky zosnulých ...

P O Z V Á N K A

mimoriadne zasadnutie AS Univerzity P. J. Šafárika Právnickej fakulty v Košiciach