UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Pro Educo 2015

Právnická fakulta sa po prvýkrát predstavila na medzinárodnom vzdelávacom veľtrhu Pro Educo 2015 ...

Deň otvorených dverí

Dňa 9. 10. 2015 pozývame všetkých záujemcov o štúdium, pedagógov, rodičov a priaznivcov UPJŠ ...

Rektorské voľno

Dňa 13. mája 2015 od 12.30 hod. do 16.30 hod. udeľuje rektor UPJŠ v Košiciach...

O Z N A M

Termín magisterskej promócie je stanovený na deň  ...

Seminár SAIA

vo Filozofickej knižnici 11. 6. 2015, Štipendiá a granty na výskumné a študijné pobyty v zahraničí v ak. roku 2015/16

O Z N A M

Slávnostné odovzdanie diplomov absolventom  bakalárskeho študijného programu v akademickom roku 2014/2015  ...