UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Pozvánka na Vianočný koncert

Univerzitný spevácky zbor Chorus Universitatis Šafarikianae Vás pozýva na Vianočný koncert dňa 20.12.2016 o 18.00 hod. v Aule Lekárskej fakulty....

Liga za ľudské práva Vás

v spolupráci s Klinikou azylového práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach pozýva na pracovné stretnutie právnikov dňa 5. decembra

Vedecká konferencia

Európska únia a jej vplyv na organizáciu a fungovanie verejnej správy v Slovenskej republike – perspektívy a odpovede na výzvy spojené s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade EÚ

Pozvánka na stretnutie s prezidentom SR

Milí študenti, využite príležitosť diskutovať s prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom dňa 28.11.2016 o 11.00 hod. v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach...