UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Slovensko diskutuje o EÚ

Podujatie sa uskutoční v pondelok 6. novembra 2017 od 9:15 hod. v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1, Košice.