UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Voľby

do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach ... 06.03.2019 ... Zoznam kandidátov ...

Pozvánka na interdisciplinárny WORKSHOP

13. decembra 2018 o 9.00 hod., MINERVA  (1. posch.).
Prednášajúca: prof. PaedDr. Milada Krejčí, PhD., prorektorka pre vedu a výskum Vysokej školy telesnej výchovy a športu PALESTRA, Praha

Pokyn dekanky č. 3

ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúšobného obdobia v zimnom semestri akademického roku 2018/2019

ELSA DAY 2018

Má naozaj každý právo vzdelávať sa? Ak áno, je jeho právo bezhraničné? ...ústavnoprávny výklad práva na vzdelanie, aktuálne spoločenské otázky v danej problematike ... 28.11.2018

Erasmus+ informačné stretnutie

Chceš cestovať? Chceš študovať na zahraničnej univerzite 1-2 semestre? Máš záujem o stáž v zahraničí? Chceš vedieť ako funguje Erasmus+ program na UPJŠ a aké máš možnosti? ...