UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Rektorské voľno

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. udeľuje REKTORSKÉ VOĽNO študentom UPJŠ v Košiciach dňa 19. novembra 2019 od 12,00 hod.

CENA ERNESTA VALKA

CENA ERNESTA VALKA na tému: Vzťah medzi právom podnikať, slobodou prejavu a zásadou nediskriminácie spotrebiteľov

Dekanské voľno

v súvislosti so Sviatkom Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých dňa 31.10.2019 ...