UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Dekanské voľno

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. udeľuje Dektorské voľno dňa 18.11.2022 pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu.

Mimoriadne zasadnutie

Akademického senátu UPJŠ v Košiciach Právnickej fakulty ...
Kedy: 22.11.2022 o 13,30 hod.

Mimoriadne zasadnutie

Akademického senátu  Univerzity P. J. Šafárika Právnickej fakulty v Košiciach ... 17.10.2022 ...

Dekanské voľno

pri príležitosti slávnostnej imatrikulácie ... 21.10.2022 ...

Presun výučby

v súvislosti s prebiehajúcimi rekonštrukčnými prácami v budove Kováčska 30