Prejsť na obsah

Fakultu navštívila delegácia sudcov a prokurátorov z krajín EÚ

0minút, 48sekúnd

Na pôde Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa v utorok 4. júna 2024 uskutočnilo stretnutie zástupcov vedenia fakulty so 16 člennou skupinou sudcov a prokurátorov z krajín Európskej únie. Prijatie zahraničnej delegácie zorganizovali Justičná akadémia Slovenskej republiky v spolupráci s Európskou justičnou vzdelávacou sieťou (EJTN), ktoré každoročne organizujú výmenné pobyty sudcov a prokurátorov v rámci tzv. Exchange Programme. Za vedenie právnickej fakulty sa k hosťom prihovorili dekan prof. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., prodekan doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD., prodekanka doc. JUDr. Simona Ferenčíková, PhD. a predseda Akademického senátu fakulty doc. JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD. Samotné stretnutie účastníkov prebiehalo v neformálnom duchu diskusie o právomociach a praktickej činnosti našej univerzity, ako aj o formách spolupráce s inými inštitúciami pri praktickom vzdelávaní študentov právnickej fakulty.


Študuj na UPJŠ