Prejsť na obsah

Literárna súťaž pre študentov

0minút, 42sekúnd

Milé študentky a študenti,

aj tento rok máte šancu zapojiť sa do literárnej súťaže, ktorú vyhlasuje Kancelária ústavného súdu v rámci Dňa otvorených dverí. Téma: „Princíp prednosti práva Európskej únie – výhody a nevýhody“. Autor najlepšej práce navštívi s podporou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku niektoré z inštitúcií v rámci EÚ. Autori troch najlepších prác budú odmenení vecnými darmi a spolu so svojimi pedagógmi budú pozvaní na stretnutie s predsedom ústavného súdu. Súťažné práce spolu s prihláškou do súťaže je potrebné poslať na mailovú adresu: sutaze@ustavnysud.sk najneskôr do 13.9.2024.

Súťažné podmienky nájdete na stránke ústavného súdu.


Študuj na UPJŠ