Prejsť na obsah

MiniErasmus na pôde fakulty

1minút, 3sekúnd

V dňoch 20.11.-22.11.2023 sa na pôde Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach realizoval projekt MINIERASMUS v spolupráci s občianskym združením Future Generation Europe, v rámci ktorého si študenti stredných škôl mohli vyskúšať život vysokoškoláka.

Počas troch dní sa „Minierasmáci“ v dopoludňajších hodinách zúčastňovali prebiehajúcej výučby vo všetkých troch ročníkoch bakalárskeho študijného programu. Vďaka patrí všetkým učiteľom, ktorí umožnili účasť stredoškolákom na svojich prednáškach a seminároch.

Popoludní mali stredoškoláci pripravený osobitný program, v rámci ktorého sa zoznámili s priestormi fakulty, s fakultnou knižnicou, mali možnosť absolvovať zážitkové metódy učenia práva a rovnako diskutovať s našimi študentmi zo všetkých stupňov vzdelávania o živote vysokoškoláka. Vďaka patrí osobitne pani JUDr. Daniele Lamačkovej, PhD. a všetkým diskutérom, ktorí prijali pozvanie. A najväčšia vďaka patrí našim tútorom, ktorí „Minierasmákov“ po celý čas ich vysokoškolského dobrodružstva sprevádzali: Mgr. Laura Gazdagová, Bc. Peter Kuko, Katarína Jurčenková.


Študuj na UPJŠ