Prejsť na obsah

MiniErasmus na pôde Právnickej fakulty

1minút, 15sekúnd

V dňoch 25.03.-27.03.2024 sa na pôde Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach realizoval projekt MINIERASMUS v spolupráci s občianskym združením Future Generation Europe, v rámci ktorého si študentky a študenti stredných škôl mohli vyskúšať život vysokoškoláka.

Počas troch dní sa „Minierasmáci“ v dopoludňajších hodinách zúčastňovali prebiehajúcej výučby vo všetkých troch ročníkoch bakalárskeho študijného programu. Vďaka patrí všetkým učiteľkám a učiteľom, ktorí umožnili účasť stredoškolákom na svojich prednáškach a seminároch.

Popoludní mali stredoškoláci pripravený osobitný program, v rámci ktorého sa zoznámili s priestormi fakulty, s fakultnou knižnicou a študovňou, získali informácie o študijných programoch, ktoré sa na našej fakulte realizujú, mali možnosť absolvovať zážitkové metódy učenia práva a rovnako diskutovať s našimi študentkami zo všetkých stupňov vzdelávania o živote vysokoškoláka a o mimoškolských aktivitách. Vďaka patrí osobitne pani JUDr. Daniele Lamačkovej, PhD. a všetkým diskutérkam, ktoré prijali pozvanie.

A najväčšia vďaka patrí našim tútorkám, ktoré „Minierasmákov“ po celý čas ich vysokoškolského dobrodružstva sprevádzali: Mgr. Laura Gazdagová, Mgr. Martina Makaturová, Katarína Jurčenková a Natália Kolesárová.


Študuj na UPJŠ