Prejsť na obsah

Právnická fakulta UPJŠ – laureát Ceny Košického samosprávneho kraja

0minút, 59sekúnd

Cena Košického samosprávneho kraja je ocenením, ktoré každoročne udeľuje krajské zastupiteľstvo osobnostiam a kolektívom za osobitný prínos pre rozvoj kraja, za činy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej a umeleckej, publicistickej, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej, športovej a vedecko-vzdelávacej činnosti. V roku 2023 bolo na Úrad KSK doručených 32 návrhov na ocenenie Cena KSK a 6 návrhov na ocenenie Historická osobnosť regiónu. Námety mohli predkladať poslanci Zastupiteľstva KSK, ale aj mestá, obce a významné inštitúcie v Košickom kraji. Všetky posúdila komisia dňa 7.12.2023 a Zastupiteľstvu KSK odporučila schváliť udelenie Ceny KSK za rok 2023 štyrom jednotlivcom a jednému kolektívu. Krajskí poslanci sa návrhmi zaoberali na svojom zasadnutí dňa 8.12.2023.

Najvyššie uznanie Košického kraja, Cenu KSK, si prevezme kolektív Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Slávnostný ceremoniál udeľovania ocenení osobnostiam Košického samosprávneho kraja za rok 2023 sa uskutoční 23. apríla 2024.

Zdroj: TASR, KSK


Študuj na UPJŠ