Prejsť na obsah

Právnická fakulta uzatvorila spoluprácu s Centrom právnej pomoci

0minút, 34sekúnd

Dňa 16. mája 2024 bola uzatvorená Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach a Centrom právnej pomoci, Bratislava. Memorandum o základných cieľoch vzájomnej spolupráce podpísali na pôde fakulty prof. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., dekan Právnickej fakulty a JUDr. Anna Peťovská, PhD., riaditeľka Centra právnej pomoci. Predmetom dohody je vzájomná spolupráca v oblasti akademického skúmania právnych otázok a problémov súvisiacich s činnosťami v pôsobnosti Centra právnej pomoci, ako aj v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a prípravy absolventov práva na ich poslanie.


Študuj na UPJŠ