Prejsť na obsah

Predseda Ústavného súdu SR prijal študentov Právnickej fakulty UPJŠ

0minút, 48sekúnd

Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan sa vo štvrtok 27. júna 2024 stretol so študentmi Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Skupinu študentov tvorili autori najlepších záverečných prác na magisterskom a bakalárskom stupni štúdia a výhercovia Študentskej vedeckej a odbornej činnosti v akademickom roku 2023/2024. Predsedu ústavného súdu Ivana Fiačana zaujal výber tém študentov orientovaný na konanie podľa čl. 125 Ústavy Slovenskej republiky a celoštátne referendum v právnom poriadku Slovenskej republiky a zároveň sa informoval o ich aktuálnom vedeckom a odbornom zameraní v oblasti práva. Študentom pripomenul možnosť absolvovania stáže na ústavnom súde a tiež možnosť uplatniť sa po úspešnom absolvovaní štúdia v niektorých právnych profesiách na ústavnom súde.

Zdroj: web stránka ústavného súdu


Študuj na UPJŠ