Prejsť na obsah

Presun výučby v ZS AR 2023/2024

0minút, 29sekúnd

V súvislosti s prebiehajúcimi rekonštrukčnými prácami v budove Kováčska 30, konkrétne posluchárni LB2P10 – LB2P13, dochádza k presunu výučby v ZS AR 2023/2024 následovne:

z miestnosti LB2P10 (Kováčska 30)do PC miestnosti LB0C01 (Kováčska 30)
z miestnosti LB2P11 (Kováčska 30)do zasadacej miestnosti LA1Z01 (Kováčska 26)
z miestnosti LB2P12 (Kováčska 30)do doktorandskej miestnosti LB2P14 (Kováčska 30)
z miestnosti LB2P13 (Kováčska 30)do miestnosti LA1P02 (Kováčska 26)

JUDr. Ľudmila Elbert, PhD.
Prodekanka pre vzdelávanie


Študuj na UPJŠ