Prejsť na obsah

Promócie v akademickom roku 2023/2024

0minút, 16sekúnd

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zavŕšila akademický rok 2023/2024 slávnostnými promóciami absolventiek a absolventov bakalárskeho štúdia (4.7.2024), magisterského štúdia (26.6.2024) v odbore právo, ako aj promóciou doktoriek a doktorov práv (26.6.2024).

Milé absolventky a absolventi, srdečne vám blahoželáme!


Študuj na UPJŠ