Prejsť na obsah

Stretnutie študentov s vedením fakulty pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu

1minút, 40sekúnd

Dekan Právnickej fakulty UPJŠ prof. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. prijal študentov našej fakulty pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu a odovzdal im pochvalné uznania za vynikajúce študijné výsledky, za úspešnú reprezentáciu fakulty, ako aj za aktívny prínos k rozvoju a propagácii fakulty v akademickom roku 2022/2023. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 16.11.2023 v zasadacej miestnosti dekanátu za účasti členov vedenia fakulty a prorektorky pre vzdelávanie. Študentom srdečne blahoželáme.

Zoznam študentov, ktorým dekan fakulty odovzdal pochvalné uznania:

Za úspešnú reprezentáciu fakulty v rámci súťaže Moot Court z práva Európskej únie v akademickom roku 2022/2023:

 • Bc. Michalovi Bartkovi
 • Bc. Natálii Bodnárovej
 • Bc. Róbertovi Helcmanovskému

Za aktívny prínos k rozvoju a propagácii fakulty počas akademického roku 2022/2023:

 • Bc. Barbore Dulinovej
 • Bc. Tomášovi Šefčíkovi
 • Bc. Radovanovi Nemčíkovi
 • Bc. Vanesse Palfiovej
 • Bc. Markovi Rešovskému

Za úspešnú reprezentáciu fakulty v rámci športových aktivít počas akademického roku 2022/2023:

 • Lenke Garančovskej
 • Petrovi Brejčákovi

Za úspešnú reprezentáciu  fakulty v rámci česko-slovenského finále súťaže študentská vedecká a odborná činnosť počas akademického roku 2022/2023:

 • Bc. Šimonovi Šoltésovi
 • Bc. Lenke Dancákovej
 • Bc. Martinovi Jurašekovi
 • Mgr. Denise Rudžikovej
 • Mgr. Bc. Filipovi Balážimu
 • JUDr. Markovi Mašanovi
 • Mgr. Veronike Geschwandtnerovej

Za vynikajúce študijné výsledky, ktoré dosidosiahli počas akademického roku 2022/2023:

 • Miroslave Ondrejovej
 • Martinovi Sovovi
 • Kataríne Jurčenkovej
 • Jozefovi Takácsovi
 • Filipovi Baranovi
 • Viktórii Uličnej
 • Natálii Bujňákovej
 • Júliusovi Illésovi
 • Lenke Poláčkovej
 • Bc. Natálii Bačovej
 • Bc. Monike Chovancovej
 • Bc. Filipovi Hromadovi
 • Bc. Eme Kovalčíkovej
 • Bc. Diane Rabatinovej
 • Bc. Tímei Lackovej
 • Bc. Júlii Hamrákovej
 • Bc. Viktórii Henczovej
 • Bc. Tímei Jančiovej

Študuj na UPJŠ