Prejsť na obsah

Študentské sympózium z medzinárodného a európskeho práva

2minút, 20sekúnd

XVII. ROČNÍK ŠTUDENTSKÉHO SYMPÓZIA Z MEDZINÁRODNÉHO A EURÓPSKEHO PRÁVA

na tému

ENVIRONMENTÁLNY ROZMER MEDZINÁRODNÝCH ÚZEMNÝCH REŽIMOV

Milé študentky a milí študenti,

Ústav medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach pre Vás v akademickom roku 2023/2024 pripravil študentské sympózium z medzinárodného a európskeho práva, na ktorom sú vítané/í študentky a študenti všetkých ročníkov slovenských a českých právnických fakúlt, ktoré/í by si chceli rozšíriť svoje vedomosti a prezentovať svoje odborné názory na aktuálne otázky medzinárodného a európskeho práva. XVII. ročník študentského sympózia sa tematicky zameriava na právne problémy a výzvy späté s environmentálnymi aspektmi medzinárodných územných režimov. Pozornosť v rámci sympózia bude venovaná ochrane životného prostredia, ktoré je regulované medzinárodným morským a riečnym právom, environmentálnym otázkam týkajúcich sa Arktídy a Antarktídy a v neposlednom rade kozmickému priestoru. Ak Vás táto problematika zaujala, pozrite si vypísané témy a vyberte si tú svoju, s ktorou sa do študentského sympózia zapojíte.

Kedy? 27. októbra 2023

Kde? Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta

Ako? Na zvolenú tému je potrebné prihlásiť sa najneskôr do 1. októbra 2023 na e-mailovej adrese lucia.bakosova@upjs.sk.

Čo účastníčky a účastníkov študentského sympózia čaká?

  • Vystúpenie na sympóziu s príspevkom, ktoré Vám pomôže zlepšiť Vaše prezentačné schopnosti.
  • Spolupráca s pridelenou/ým konzultantkou/tom, ktorá/ý Vám poskytne odborné vedenie pri spracovaní príspevku.
  • Spracovanie písomnej verzie príspevku v rozsahu 8 – 12 normostrán, ktoré Vám pomôže zlepšiť Vaše schopnosti právnej argumentácie a písomný prejav.
  • Publikácia príspevku v elektronickom zborníku študentských príspevkov, ktorá Vám môže pomôcť uplatniť sa v právnickej profesii po skončení štúdia. Príspevky určené na publikáciu v zborníku je potrebné odovzdať do 20. októbra 2023, pričom písomné vyhotovenie príspevku musí byť schválené pridelenou/ým konzultantkou/om.

Predsedom vedeckého výboru študentského sympózia je prof. JUDr. Ján Klučka, CSc..

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese lucia.bakosova@upjs.sk.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Príloha:
Témy príspevkov


Študuj na UPJŠ