Prejsť na obsah

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ)

0minút, 43sekúnd

Vyhlásenie súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti

Dekan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach   v y h l a s u j e  súťaž  „ ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ a ODBORNÁ ČINNOSŤ (ŠVOČ)“ v akademickom roku 2019/2020. Tému práce ŠVOČ si volí súťažiaci z ponuky možných tém vypísaných katedrami resp. ústavmi, pričom si môže zvoliť aj individuálnu tému. Termín pre výber témy je v lehote do 31.12.2019.

Všetky základné informácie, postupy, náležitosti prác a dôležité termíny  je možné nájsť: TU

Želáme všetkým, ktorí majú záujem sa do súťaže zapojiť  množstvo inšpiratívnych nápadov a kreatívnosti  pri riešení vybraných  tém.  Veľa chuti do práce!

Prílohy

File File size
pdf Pokyn-dekana_SVOC 3 MB

Študuj na UPJŠ