Prejsť na obsah

Ústavný súd SR prijal študentov fakulty na podujatí „Európske súdne orgány a francúzština“

1minút, 38sekúnd

V utorok 21. novembra 2023 sa v priestoroch Ústavného súdu Slovenskej republiky uskutočnilo podujatie s názvom Európske súdne orgány a francúzština. Kde sa uplatnia frankofónni odborníci?

Sudca ÚS SR Ladislav Duditš privítal približne 60 aktuálnych a budúcich študentov našej univerzity a predstavil im právomoci a fungovanie ústavného súdu. Následne ich oboznámil aj s medzinárodnými aktivitami a interakciami tejto vrcholovej súdnej inštitúcie s európskymi súdmi a inými medzinárodnými inštitúciami.

Jedným z bodov programu bolo predstavenie vybraných študijných programov úzko prepojených s prípravou frankofónnych odborníkov. Právnická fakulta poskytuje študijný program „Právo v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku“, interne označovaný ako Právnik – lingvista. Filozofická fakulta predstavila študijný program Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku – modul francúzsky jazyk.

Prítomní zástupcovia Právnickej fakulty a Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach následne diskutovali okrem iného aj o vlastných pozitívnych skúsenostiach vyplývajúcich zo spolupráce s Ústavným súdom SR v rámci viacerých aktivít akými sú napríklad stážová klinika či organizovanie medzinárodnej vedeckej konferencie „Ústavné dni“.

Študenti sa v rámci prezentácií a diskusie zhodli na naliehavosti potreby dopĺňania teoretických vedomostí a jazykových znalostí získaných univerzitným vzdelávaním o praktické skúsenosti v rámci stáží a praxí na inštitúciách, ktoré im umožňujú uplatnenie na trhu práce po ukončení štúdia. Ďakujeme Ústavnému súdu Slovenskej republiky za milé prijatie a tešíme sa na ďalšiu úspešnú spoluprácu.

Tlačová správa ÚS https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/196888235/TS_81_2023/7f61f527-db35-40b3-8aa2-6fbae971712b


Študuj na UPJŠ