Prejsť na obsah

Vyhlásenie súťaže „Študentská vedecká a odborná činnosť“

0minút, 36sekúnd

Na základe Pokynu dekana č. 5/2023 bola pre akademický rok 2023/2024 vyhlásená súťaž o najlepšie práce v rámci študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ).

Oznamujeme všetkým študentom, ktorí majú záujem zapojiť sa do súťaže ŠVOČ v akademickom roku 2023/2024, že témy za jednotlivé katedry resp. ústavy sú zverejnené TU.

Súťažiaci si vyberá tému zo zverejneného zoznamu resp. si môže zvoliť individuálnu tému práce.

V obidvoch prípadoch oznámi danú skutočnosť koordinátorke ŠVOČ Ing. Sedlákovej Slavke, PhD., v lehote do 31.1.2024.

Všetky základné informácie, postupy, náležitosti prác a dôležité termíny sú uvedené v Pokyne dekana č.5/2023 TU.


Študuj na UPJŠ