Prejsť na obsah

Zmluva o spolupráci

0minút, 46sekúnd

V pondelok 22. mája 2023 bola podpísaná Zmluva o spolupráci medzi UPJŠ V Košiciach, Právnickou fakultou, zastúpenou dekanom doc. JUDr. Miroslavom Štrkolcom, PhD., a Združením Stredoeurópskych služieb pre cezhraničné iniciatívy – Karpatia, zastúpeným RNDr. Rudolfom Bauerom, PhD.  

Predmetom zmluvy je spolupráca  v rámci implementácie strategického projektu „Promotion of legal accessibility across the Slovak -Hungarian border„. Projekt, ktorý sa začal riešiť 1. mája 2023 je financovaný z programu cezhraničnej spolupráce INTERREG VI-A Maďarsko – Slovensko 2021-2027 a doba jeho trvania je 72 mesiacov.

Právnická fakulta, ako súčasť riešiteľského tímu, sa bude okrem iných aktivít v expertných skupinách podieľať na tvorbe právnych analýz, formuláciách odporúčaní pre riešenia právnych a administratívnych prekážok.


Študuj na UPJŠ