UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Dokumenty AS

word - Rokovací poriadok AS nove.gif
word - Zásady volieb do AS

Posledná aktualizácia: 15.12.2020