UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Kováčska 30, 040 75 Košice


Vedúci katedry:      
doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.   VoIP:(+421 55) 234 4133 
       
Sekretariát:      
Jana Ongaľová   VoIP:(+421 55) 234 4130
       
Docenti:       
doc. JUDr. Miroslav Fico, PhD.   VoIP:(+421 55) 234 4131
doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.   VoIP:(+421 55) 234 4132
       
Odborní asistenti:      
JUDr. Ľuboš Dobrovič, PhD.   VoIP:(+421 55) 234 4126
       
Doktorandi:      
Mgr. Dominika Kováčová      
JUDr. Dávid Pandy      
JUDr. Lucia Pištejová      
Mgr. Ivan Vaňa      
Posledná aktualizácia: 11.11.2020