UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Kováčska 26, 040 75 Košice


Vedúci katedry:      
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.   VoIP:(+421 55) 234 4161 
       
       
Sekretariát:      
Helena Vaľková   VoIP:(+421 55) 234 4164
       
Docenti:       
       
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.   VoIP:(+421 55)234 4167
doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.   VoIP:(+421 55) 234 4165
doc. JUDr. Milan Sudzina, PhD.   VoIP:(+421 55)234 4167
       
       
Odborní asistenti:      
JUDr. Vladimír Filičko, PhD.   VoIP:(+421 55) 234 4165
Mgr. Peter Koromház, PhD.   VoIP:(+421 55) 234 4163
doc. JUDr. Jaroslav Čollák, PhD.   VoIP:(+421 55) 234 4163
Asistenti:      
JUDr. Miroslava Kušníriková   VoIP:(+421 55) 234 4165
       
Doktorandi:      
JUDr. Martina Kerekešová      
JUDr. Lukáš Macko      
JUDr. Ján Pollák      
Mgr. Renáta Pillárová      
Mgr. Michaela Szittyaiová      
Posledná aktualizácia: 09.09.2022