Prejsť na obsah

Personálne obsadenie pracoviska

0minút, 26sekúnd

Vedúci katedry:
Prof. h.c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.

Sekretariát:
Jozefína Illéšová

Docenti:
Prof. h.c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
doc. JUDr. Karin Cakoci, PhD.
doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.

Odborní asistenti:
Ing. Karolína Červená, PhD.

Výskumní zamestnanci:
JUDr. Adrián Popovič, PhD.
JUDr. Jozef Sábo, PhD.
JUDr. Anna Vartašová, PhD.
JUDr. Ladislav Hrabčák, PhD. Ph.D.

Doktorandi:
Mgr. Bc. Filip Baláži
Mgr. Elena Lazoríková
JUDr. Soňa Simić
JUDr. Radka Štefanová


Študuj na UPJŠ