UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Výskum

Výskumné grantové projekty

Výskumné grantové projekty APVV:

  • APVV–19-0424: „Inovatívna obchodná spoločnosť: vnútrokorporátne premeny, digitálne výzvy a nástup umelej inteligencie)“ (2020-2024) - zodpovedný riešiteľ grantového projektu prof. J. Husár

Výskumné grantové projekty VEGA:

  • VEGA č. 1/0566/19: „Výkon funkcie členov orgánov kapitálových obchodných spoločností “ (2019-2021) -  zodpovedná riešiteľka grantového projektu  JUDr. Ž. Mrázová
Posledná aktualizácia: 02.10.2020