Prejsť na obsah

doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.

0minút, 14sekúnd
Aktuálna tvorivá činnosť
Č.p.1/0131/13 grantový projekt VEGA: „Historickoprávny vývoj inštitútu kúpnej zmluvy a tendencie jej súčasnej rekodifikácie v SR“ VEGA č.1/0198/17: “ Pôžička či úžera? Nútený výkon rozhodnutia – historickoprávne základy a problémy aplikačnej praxe

Študuj na UPJŠ