UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Kováčska 26, 040 75 Košice


Vedúci katedry:      
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.   VoIP:(+421 55) 234 4151 
       
Sekretariát:      
Helena Vaľková   VoIP:(+421 55) 234 4164
       
Emeritní profesori:      
prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc.    
       
Docenti:       
doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.    VoIP:(+421 55) 234 4177
doc. JUDr. Diana Treščáková, PhD.   VoIP:(+421 55) 234 4177
       
Odborní asistenti:      
JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD.   VoIP:(+421 55) 234 4153
JUDr. Žofia Mrázová, PhD., MCL    VoIP:(+421 55) 234 4156
JUDr. Oliver Buhala, PhD.   VoIP:(+421 55) 234 4153
       
Výskumní zamestnanci:      
JUDr. Dominika Cukerová, PhD.   VoIP:(+421 55) 234 4156
Mgr. Dušan Rostáš, PhD.   VoIP:(+421 55) 234 4153
       
Doktorandi:      
Mgr. Simona Rudohradská      
JUDr. Martina Semanová      
Mgr. Michal Sokol      
Posledná aktualizácia: 13.09.2021