UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Kováčska 26, 040 75 Košice


Vedúci katedry:      
prof. JUDr. Sergej Romža, PhD.   VoIP:(+421 55) 234 4148
       
Sekretariát:      
Jozefína Illéšová   VoIP:(+421 55) 234 4170
       
Docenti:       
doc. JUDr. Simona Ferenčíková, PhD.    VoIP:(+421 55) 234 4145
       
Odborní asistenti:      
JUDr. Peter Čopko, PhD.   VoIP:(+421 55) 234 4140
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.   VoIP:(+421 55) 234 4146
JUDr. Martin Štrkolec, PhD.   VoIP:(+421 55) 234 4147
JUDr. Veronika Tóthová, PhD.   VoIP:(+421 55) 234 4146
       
Doktorandi:      
Mgr. Sandra Geschwandtnerová      
Mgr. Katarína Koromházová      
JUDr. Mgr. Rebeka Marčeková      
Mgr. Marko Mašan      
Mgr. Dávid Priščák      
Mgr. Adam Ševčovič      
Posledná aktualizácia: 07.09.2021