UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Kováčska 26, 040 75 Košice


Vedúci katedry:      
doc. JUDr. Alena Krunková, PhD.   VoIP:(+421 55) 234 4171 
       
Sekretariát:      
Jozefína Illéšová   VoIP:(+421 55) 234 4170
       
Profesor:      
prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc    VoIP:(+421 55) 234 4173
       
Docenti:       
doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.    VoIP:(+421 55) 234 4129
doc. JUDr. Tibor Seman, PhD.   VoIP:(+421 55) 234 4175
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.    VoIP:(+421 55) 234 4129
       
Odborní asistenti:      
JUDr. Ľubica Demeková, PhD.    VoIP:(+421 55) 234 4175
JUDr. Štefan Kseňák, PhD.   VoIP:(+421 55) 234 4174
JUDr. JCLic. Tomáš Majerčák, PhD.    VoIP:(+421 55) 234 4174
       
Asistent:      
JUDr. Lukáš Jančát   VoIP:(+421 55) 234 4175
       
Výskumní zamestnanci - postdoktorandi:      
JUDr. Simona Farkašová, PhD.   VoIP:(+421 55) 234 4174
       
Doktorandi:      
Mgr. Zuzana Košťanská      
JUDr. Katarína Lešková      
       
Posledná aktualizácia: 11.02.2021