UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Pracovisko právnych kliník

Zoznam zamestnancov

Posledná aktualizácia: 16.06.2016