UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Pracovisko právnych kliník

Pracovisko právnych kliník koordinuje a zabezpečuje výučbu klinických právnych predmetov na UPJŠ Právnickej fakulte, ktorých cieľom je vzdelávanie a zdokonaľovanie študentov práva v praktických zručnostiach, ktoré sú nevyhnutné pre ich úspešné uplatnenie v praxi. 

Právne kliniky zabezpečované Pracoviskom právnych kliník sú interdisciplinárneho charakteru a sú realizované formou stáží a praxe, riešením reálnych právnych problémov klientov, realizovaním praktickej výučby práva alebo simulovaním súdneho pojednávania.

Výučba klinických právnych predmetov prebieha v samostatnej špeciálnej učebni - Kancelárii právnych kliník.

    

 

Vyučujúci klinických predmetov
 
Aktuality

 

 
Výučba
 
Fotogaléria
 

Aktivity

 

Projekty a výskum
Posledná aktualizácia: 07.09.2022