Prejsť na obsah

Aktuality

2minút, 10sekúnd

ŠTUDENTSKÁ PRÁVNA PORADŇA – informácie pre záujemcov

Študentská právna poradňa z dôvodu vyťaženej kapacity pozastavuje prijímanie nových klientov do poradne. Termíny sú v súčasnosti plne obsadené. V prípade, ak sa termín v poradni uvoľní, budeme o tom informovať. Za pochopenie ďakujeme.

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach opätovne otvára Študentskú právnu poradňu pre obyvateľov mesta Košice. Prostredníctvom Študentskej právnej poradne majú občania mesta Košice možnosť získať bezplatnú právnu analýzu svojho právneho problému, ktorú pre nich vypracujú študenti a študentky práva pod dohľadom skúsených advokátov. Súčasťou právnej analýzy pre klienta je právny rozbor prípadu a konkrétne možnosti jeho riešenia.

Bližšie informácie nájdete TU.

STÁŽOVÁ KLINIKA – Výberové konanie na stážové miesta

Pracovisko právnych kliník pozýva študentov a študentky, ktorí si v akademickom roku 2023/2024 zvolili výberový predmet Stážová klinika na oficiálne výberové konanie na jednotlivé stážové miesta. Výberové konanie sa uskutoční dňa 22.09.2023 o 15.00 hod. v učebni Pracoviska právnych kliník na Kováčskej 30.

Výberové konanie bude prebiehať formou krátkeho osobného pohovoru. Podmienkou účasti na výberovom konaní je zaslanie životopisu a krátkeho motivačného listu najneskôr do 21.09.2023 (vrátane) na e-mailovú adresu lukas.michalov@upjs.sk
 
Motivačný list v rozsahu cca 350 slov má objasniť, čo študenta motivuje k tomu, aby absolvoval Stážovú kliniku a ako si myslí, že mu absolvovanie predmetu pomôže pri dosahovaní osobných a profesijných cieľov. Študent môže tiež v motivačnom liste uviesť preferenciu poskytovateľa stáže.
 
Výsledky výberového konania vyhodnocuje komisia, ktorej členmi budú vyučujúci z Pracoviska právnych kliník ako aj samotní poskytovatelia stáží.
Upozorňujeme na to, že počet stážových miest je limitovaný a nebude možné umiestniť každého študenta

STREET LAW KLINIKA – Úvodné organizačné stretnutie a výber na právnu kliniku

Pracovisko právnych kliník pozýva študentov a študentky, ktorí si v akademickom roku 2023/2024 zvolili výberový predmet Právna klinika pre vybrané komunity/Street law na úvodné organizačné stretnutie spojené s výberom na právnu kliniku. Stretnutie sa uskutoční dňa 19.09.2023 o 12.00 hod. v učebni Pracoviska právnych kliník na Kováčskej 30.


Študuj na UPJŠ