Prejsť na obsah

Výučba – Katedra dejín štátu a práva

0minút, 36sekúnd

Katedra zabezpečuje výučbu
– povinných predmetov (Rímske právo I., II., Dejiny štátu a práva na Slovensku po roku 1948)
– povinne voliteľných predmetov (Dejiny cirkevného práva, Svetové dejiny štátu a práva, Justiniánske Digesta a ich vplyv na vývoj moderného práva, Dejiny trestného práva)
– výberových predmetov (Tripartitum Štefana Werböczyho a jeho význam pre moderné právo, Vývoj inštitútov vecného práva, Dejiny procesného práva do roku 1848).

  1. Bakalárske a magisterské  štúdium
  1. Doktorandské štúdium
  1. Rigorózne konanie
  1. Záverečné práce

Študuj na UPJŠ