Prejsť na obsah

Dokumenty

0minút, 34sekúnd

Akademický rok 2022/2023

V časti Výučba sú uverejnené všetky dokumenty (informačné listy, tematické plány a pod.) týkajúce sa Povinných predmetov, Povinne voliteľných predmetov, Výberových predmetov a záverečných prác.

 

Prednášky

Daňové právo I. – externé štúdium

V súvislosti s realizovaním výučby zverejňujeme nasledovné prednášky v rámci externého štúdia z predmetu Daňové právo I.:

  1. konzultácia (doc. K. Cakoci) – Všeobecno-teoretické otázky daní, poplatkov a daňového práva

 

 


Študuj na UPJŠ