Prejsť na obsah

Konferencia 2022

4minút, 58sekúnd

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Právnická fakulta

Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie

Vás srdečne pozýva na

medzinárodnú vedeckú konferenciu

 

Stav a perspektívy verejných financií v EÚ

                                                                                      

zameranú na témy:

        

Rozpočet EÚ

a

Nehnuteľnosti v zdaňovaní

 

Medzinárodná vedecká konferencia sa uskutoční v dňoch

 

02.06.2022 – 03.06.2022

 

v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

/

Hotel Ambassador


Program konferencie

Konkrétny program konferencie: Stiahni tu (download)

Rámcový program konferencie:

2.6.2022 (štvrtok):

 • 12:30 – 13:30    registrácia účastníkov
 • 13:30 – 13:45    otvorenie konferencie
 • 13:45 – 14:00    predstavenie projektov zastrešujúcich konferenciu
 • 14:00 – 15:15    rokovanie sekcie „Rozpočet EÚ“ a diskusia k príspevkom
 • 15:15 – 15:30    prestávka
 • 15:30 – 17:00    rokovanie sekcie „Nehnuteľnosti v zdaňovaní“ a diskusia k príspevkom
 • od 18:00          diskusia pri okrúhlom stole

3.6.2022 (piatok):

 • 09:30 – 10:00    registrácia účastníkov
 • 10:00 – 11:00    rokovanie sekcie „Nehnuteľnosti v zdaňovaní“ a diskusia k príspevkom
 • 11:00 – 11:15    prestávka
 • 11:15 – 12:15    rokovanie sekcie „Nehnuteľnosti v zdaňovaní“ a diskusia k príspevkom
 • 12:15 – 13:15    prestávka na obed
 • 13:15 – 14:00    rokovanie sekcie „Rozpočet EÚ“ a diskusia k príspevkom
 • 14:00 – 14:30    zhrnutie a ukončenie konferencie

 


Vedecký výbor a organizačný výbor

Vedecký výbor:

prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. (Karlova univerzita v Prahe)

prof. JUDr. Hana Marková, CSc. (Karlova univerzita v Prahe)

prof. h.c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

prof. h.c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brne)

doc. Ing. Mária Sabayová, PhD. (Akadémia Policajného zboru v Bratislave)

doc. Ing. Cecília Olexová, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave)

doc. JUDr. Karin Cakoci, PhD. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

JUDr. Jozef Sábo, PhD. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

 

Organizačný výbor:

JUDr. Adrián Popovič, PhD.

JUDr. Anna Vartašová, PhD.

Ing. Karolína Červená, PhD.

JUDr. Ladislav Hrabčák, PhD. Ph.D.

JUDr. Soňa Simić

 

Adresa organizačného výboru:

Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie

UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta

Kováčska 26

040 75 Košice

Slovenská republika

 


Základné informácie

Téma:

 1. Rozpočet EÚ
 2. Nehnuteľnosti v zdaňovaní

Hlavným cieľom stretnutia domácich a zahraničných odborníkov z oblasti finančného práva, daňového práva a ekonómie bude prezentovanie výsledkov výskumnej činnosti, výmena poznatkov a podnetná akademická diskusia o problematike rozpočtu EÚ a nehnuteľnostiach v zdaňovaní.

Rokovací jazyk konferencie: slovenský, český, anglický

 


Dôležité termíny

1. Registrácia účastníkov (prihláška) a odoslanie pracovných názvov príspevkov: najneskôr do 10.05.2022

2. Úhrada konferenčného poplatku: najneskôr do 20.05.2022

3. Odovzdanie príspevkov na uverejnenie v zborníku v súlade s pokynmi na spracovanie príspevkov: najneskôr do 30.06.2022

 


Organizačné pokyny

Kontakt:

JUDr. Anna Vartašová, PhD.

anna.romanova@upjs.sk

 

Ubytovanie:

Ubytovanie nie je zahrnuté v cene konferenčného poplatku.

 

Poplatky:

Konferenčný poplatok

69,- EUR pre fyzicky prítomných účastníkov konferencie

49,- EUR pre sprevádzajúce osoby fyzicky prítomných účastníkov konferencie

29,- EUR pre on-line účastníkov konferencie

 

Termín úhrady konferenčného poplatku

najneskôr do 20.05.2022

V prípade nedodržania tohto termínu organizačný výbor nemôže zaručiť akceptáciu prihlášky na konferenciu!

 

Platobné údaje

Príjemca:

Právnická fakulta UPJŠ, Kováčska 26, 040 75 Košice, Slovenská republika

IČO: 00397768

DIČ: 2021157050

IČ DPH: SK2021157050

Číslo účtu: SK69 8180 0000 0070 0007 8432

SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Názov a adresa peňažného ústavu:

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Variabilný symbol (VS): 103170

Správa pre prijímateľa : Priezvisko a meno účastníka konferencie (povinné!)

 

V prípade odhlásenia z účasti alebo nedostavenia sa na podujatie sa uhradený poplatok nevracia. Nezaplatenie poplatku má za následok odhlásenie z účasti na konferencii.

 


Registračný systém

Prihlásenie: najneskôr do 10.05.2022

Prihlasovanie je možné výlučne cez priložený formulár (link).

Nakoľko Vám organizátor musí vystaviť faktúru na úhradu konferenčného poplatku, prosíme Vás o riadne vyplnenie všetkých fakturačných údajov.

 


Odovzdávanie príspevkov

Pokyny pre autorov

Príspevky je potrebné odovzdávať podľa priloženého vzoru (link) a dodržať tam uvedené pokyny.

Rozsah príspevku: 10 – 15 normostrán.

Text článku je potrebné odovzdať najneskôr do 30.06.2022.

Organizátori si vyhradzujú právo nezaradiť do zborníka príspevok, ktorý nebude rešpektovať stanovené pokyny alebo nebude súvisieť s témou konferencie, ako aj príspevky zaslané po stanovenom termíne.

Zasielanie príspevkov: príspevky odosielajte na adresu anna.romanova@upjs.sk.

 


Dokumenty (slovenská verzia, anglická verzia)

Slovenské verzie dokumentov:

Prihlasovací formulár (link)

Šablóna príspevku (link)

 

Anglické verzie dokumentov:

Registration form (link)

Paper template (link)

 


Ubytovanie

Ubytovanie nie je zahrnuté v cene konferenčného poplatku.

Každý účastník si zabezpečuje ubytovanie individuálne.

 

Odporúčame nasledovné alternatívy ubytovania:

Hotel Ambassador ****  

Hlavná 101, 040 01 Košice

podrobnejšie informácie na: www.ambassador.sk

kontakt: ambassador@ambassador.sk

 

Golden Royal Boutique Hotel & Spa****

Vodná 943/8, 040 01 Košice

podrobnejšie informácie o hoteli: http://www.goldenroyal.sk/

kontakt: hotel@goldenroyal.skreception@goldenroyal.sk

 

Penzión Grand Košice

Kováčska 65, 040 01 Staré Mesto

podrobnejšie informácie o hoteli: http://www.penziongrand.eu/

kontakt: recepcia@penziongrand.eu

 

Villa Regia*** penzión

Dominikánske námestie 599/3, 040 01 Košice

podrobnejšie informácie o hoteli: http://villaregia.sk/

kontakt: penzion@villaregia.sk


Študuj na UPJŠ