Prejsť na obsah

Výskum

10minút, 27sekúnd

Výskumné grantové projekty

Výskumné grantové projekty APVV:

 • APVV–19-0124: „Daňové právo a nové javy v ekonomike (digitálne služby, zdieľaná ekonomika, virtuálne meny)“ (2020-2023) – zodpovedný riešiteľ grantového projektu doc. M. Štrkolec
 • APVV–16-0160: „Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam (motivačné faktory, vznik a eliminácia)“ (2017-2020) – zodpovedný riešiteľ grantového projektu prof. V. Babčák

Výskumné grantové projekty VEGA:

 • VEGA č. 1/0214/21: „Daň z nehnuteľností – právny stav a potenciál“ (2021-2024) –  zodpovedná riešiteľka grantového projektu JUDr. A. Vartašová
 • VEGA č. 1/0485/21: „Súčasnosť a východiská reformovania systému vlastných zdrojov rozpočtu EÚ (právne a ekonomické aspekty aj v kontexte dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19)“ (2021-2023) –  zodpovedný riešiteľ grantového projektu JUDr. A. Popovič
 • VEGA č. 1/0846/17: „Implementácia iniciatív inštitúcií EÚ v oblasti priamych a nepriamych daní a ich rozpočtovo-právne dopady“ (2017-2019) –  zodpovedná riešiteľka grantového projektu doc. K. Cakoci
 • VEGA č.1/0375/15: „Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania (inštitútmi daňového, obchodného a trestného práva)“ (2015 – 2018) – zodpovedný riešiteľ grantového projektu prof. V. Babčák
 • VEGA č. 1/1170/12: „Vplyv daňovej politiky Európskej únie na vnútroštátnu právnu úpravu v SR.“ (2013-2014) – zodpovedná riešiteľka grantového projektu doc. M. Bujňáková
 • VEGA č. 1/0118/09: „Daňové právo a jeho rozvoj v národnom a medzinárodnom kontexte (teória a prax)“ (2009 – 2011) – zodpovedný riešiteľ grantového projektu prof. V. Babčák
 • VEGA č. 1/4612/07: „Právne a ekonomické aspekty verejných rozpočtov v kontexte integrácie Slovenskej republiky do Európskej únie.“ (2007-2009) – zodpovedná riešiteľka grantového projektu doc. K. Cakoci
 • VEGA č.1/3803/06: „Daňové konanie, daňové exekučné konanie a súvisiace druhy právneho procesu – teoreticko-právne, legislatívne a realizačno-aplikačné aspekty“(2006 – 2008) – zodpovedný riešiteľ grantového projektu prof. V. Babčák
 • VEGA „Daňové konanie a daňové právo procesné – legislatívne a teoreticko-právne otázky“ (2000 – 2003) – zodpovedný riešiteľ grantového projektu prof. V. Babčák
 • VEGA: „Legislatívne a teoreticko-praktické aspekty daňového práva hmotného a daňového práva procesného“ (1995 –1996) – zodpovedný riešiteľ grantového projektu prof. V. Babčák
 • VEGA: „Miestna samospráva a štátna správa“ s úlohou „Finančno-právne problémy formovania príjmovej základne obcí“ (1994 – 1995) – zodpovedný riešiteľ grantového projektu prof. V. Babčák

Výskumné grantové projekty VVGS:

 • vvgs-2021-1869: „Softvérom asistovaná výučba daňového práva prostredníctvom flashcards za použitia metódy spaced repetition“ (2021-2022) – zodpovedný riešiteľ grantového projektu JUDr. J. Sábo
 • vvgs-2019-1068: „Blockchain technológia ako činiteľ ovplyvňujúci súčasnú podobu práva“ (2019-2020) – zodpovedný riešiteľ grantového projektu Mgr. Ladislav Hrabčák
 • vvgs-2016-284: „Iniciatívy EÚ pri predchádzaní daňovým únikom a ich implementácia do vnútroštátneho právneho poriadku“ (2016-2017) – zodpovedný riešiteľ grantového projektu JUDr. A. Popovič
 • vvgs-2013-108: „Formy a predchádzanie daňovým únikom pri medzinárodnom zdaňovaní“ (2013-2014) – zodpovedný riešiteľ grantového projektu JUDr. J. Sábo
 • VVGS č. 10/10-11: „Interpretácia noriem daňového práva orgánmi verejnej správy a súdnej moci“ (2010-2011) – zodpovedný riešiteľ grantového projektu doc. M. Štrkolec

 

Publikácie a výstupy z výskumných grantových projektov:

 

I. Monografie
 • Ladislav Hrabčák a kol.
 • Blockchain technológia ako činiteľ (faktor) ovplyvňujúci súčasnú podobu práva
 • ŠafárikPress UPJŠ v Košiciach
 • Košice
 • 2021
 • 116 s.
 • ISBN: 978-80-8152-983-2 (e-publikácia)
 • ISBN: 978-80-8152-979-5 (tlačená publikácia)
 • DOI: https://doi.org/10.33542/BT2021-983-2
 • APVV–19-0124: „Daňové právo a nové javy v ekonomike (digitálne služby, zdieľaná ekonomika, virtuálne meny)“
 • VVGS-2019-1068: „Blockchain technológia ako činiteľ ovplyvňujúci súčasnú podobu práva“

 • Vladimír Babčák a kol.
 • Daňové úniky, ich vznik a eliminácia
 • ŠafárikPress UPJŠ v Košiciach
 • Košice
 • 2020
 • 302 s.
 • ISBN: 978-80-8152-876-7
 • APVV–16-0160: „Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam (motivačné faktory, vznik a eliminácia)“
 • Vladimír Babčák
 • Daňové právo na Slovensku a v EÚ
 • EPOS
 • Bratislava
 • 2019
 • 910 s.
 • ISBN: 978-80-562-0247-0
 • APVV–16-0160: „Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam (motivačné faktory, vznik a eliminácia)“
 • Miroslav Štrkolec
 • Zabezpečovacie inštitúty pri správe daní
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Košice
 • 2017
 • 164 s.
 • ISBN: 978-80-8152-537-7
 • VEGA č. 1/0846/17: „Implementácia iniciatív inštitúcií EÚ v oblasti priamych a nepriamych daní a ich rozpočtovo-právne dopady“
 • VEGA č.1/0375/15: „Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania (inštitútmi daňového, obchodného a trestného práva)“
 • Vladimír Babčák
 • Daňové právo na Slovensku
 • EPOS
 • Bratislava
 • 2015
 • 752 s.
 • ISBN: 978-80-562-0091-9
 • VEGA č.1/0375/15: „Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania (inštitútmi daňového, obchodného a trestného práva)“
II.   Zborníky