Prejsť na obsah

Archív

1minút, 58sekúnd

Sylaby

Obchodné právo II – ZS – 2018/19 
Právo medzinárodného obchodu – ZS – 2018/19 
Právo obchodných spoločností – ZS – 2018/19 
Zmenkové a šekové právo – ZS -2018/19 

 

Obchodné právo I Letný semester 2017-18 

Obchodné právo III Letný semester 2017-18

Zmluvné právo Letný semester 2017-18

Obchodné právo I – LS 2017/18 – externé štúdium 

Obchodné právo III – LS 2017/18 – externé štúdium 

word Právo adhéznych a asymetrických zmlúv

 

Obchodné právo II 2018 
NS SR sp. zn. 4 Obo 125/2003 (ZSP 54/2004)

 

Pravidlá priebežného hodnotenia

Priebežné hodnotenie Obchodné právo II 2019/20
Priebežné hodnotenie Právo medzinárodného obchodu 2019/20
Priebežné hodnotenie Právo obchodných spoločností 2019/20

Prednášky

pdf.gif Prednáška: Obchodné právo I: Podnik, majetok a obchodné meno podnikateľa (6.3.2017)
word Prednáška: Obchodné právo II – 9. 12. 2015
word Prednáška: Právo medzinárodného obchodu – 22. 9. 2015
pdf.gif 
Prednáška: Obchodné právo II: Správa a riadenie obchodných spoločností
pdf.gif Prednáška Právo medzinárodného obchodu: Subjekty II (súkromnoprávne subjekty PMO)

pdf.gif Europeizácia obchodného práva (2015)
pdf.gif Sprievodný materiál k seminárom a prednáškam Obchodné právo I (LS 2015, Csach)
pdf.gif Prednáška Obchodné právo I: Podmienky pôsobenia podnikateľa na trhu I: 2014-03-27
word Zásady EU zmluvného práva 

 

Právo obchodných spoločností 
Zadanie č. 1 – založenie spoločnosti
Prípadová štúdia SHA: akcionárska dohodazadanieliteratúra

 

 

 

Otázky na skúšku

Otázky na štátnu skúšku – Obchodné právo 2018/2019 

word Otázky na skúšku z predmetu „Obchodné právo I“ (LS 2017/18) 

 word Otázky na skúšku z predmetu „Obchodné právo III“ (LS 2017/18) 

word Otázky na skúšku z predmetu „Obchodné právo I“ (LS 2015/16)

word Otázky na skúšku z predmetu „Obchodné právo II“ (ZS 2017/18)

word Otázky na skúšku z predmetu „Právo medzinárodného obchodu“ (ZS 2017/18)

word Otázky na skúšku z predmetu „Obchodné právo III“ (LS 2015)

word Otázky na skúšku z predmetu „Právo obchodných spoločností“

word Otázky na skúšku z predmetu „Súťažné právo“, ak. rok 2014/2015

word Otázky na skúšku z predmetu „Obchodné právo II“ (ZS 2014)

word Otázky na štátnu skúšku – Obchodné právo a hospodárske právo


Študuj na UPJŠ