Prejsť na obsah

Oznamy

0minút, 43sekúnd

16. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva

Téma: Aktuálne otázky trestného práva z pohľadu európskeho a medzinárodného práva

Bližšie informácie na tomto linku : https://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/pracoviska/umpaep/sass/

Konzultačné hodiny -Letný semester na AR 2022/2023

OZNAM – je stále v platnosti

Katedra trestného práva oznamuje študentom bakalárskeho a magisterského štúdia, že jednou z podmienok účasti pri obhajobe diplomových prác a bakalárskych prác je prezentácia práce, ktorú si prinesiete na USB kľúči.  Zoznam študentov a termíny  obhajob diplomových  aj bakalárskych prác budú zverejnené aj vo výučbe – Záverečné práce.

prof. JUDr. Sergej Romža, PhD. – vedúci katedry

                                                      


Študuj na UPJŠ