Prejsť na obsah

Oznamy

0minút, 46sekúnd

Konzultačné hodiny -Zimný semester na AR 2023/2024

Katedra trestného práva oznamuje študentom magisterského štúdia v nadštandardnej dĺžke štúdia, že sa môžu prihlásiť na štátnu skúšku z predmetu Trestné právo v mesiaci marec na dni 15.3. 2024 a 18.3. 2024 a v mesiaci apríl od 15.4. 2024- 22.4. 2024 (1 študent na 1 deň) na mail : jozefina.illesova@upjs.sk

OZNAM – je stále v platnosti

Katedra trestného práva oznamuje študentom bakalárskeho a magisterského štúdia, že jednou z podmienok účasti pri obhajobe diplomových prác a bakalárskych prác je prezentácia práce, ktorú si prinesiete na USB kľúči.  Zoznam študentov a termíny  obhajob diplomových  aj bakalárskych prác budú zverejnené aj vo výučbe – Záverečné práce.

prof. JUDr. Sergej Romža, PhD. – vedúci katedry

                                                      


Študuj na UPJŠ