Prejsť na obsah

Výskum

0minút, 20sekúnd

VEGA 1/8070/01, 2001-2003 /Vplyv spoločenských zmien v Slovenskej republike na jednotlivé druhy a obsah prameňov práva/

VEGA 1/2558/05, 2005-2007 /Vplyv medzinárodného a európskeho práva na právny poriadok Slovenskej republiky/

VEGA 1/0325/08, 2008-2013 /Sociokultúrne determinanty tvorby a pôsobenia práv v európskom právnom priestore/

VEGA 1/0692/12, 2012 – 2014 /Ústavné princípy a ich vplyv na tvorbu a realizáciu práva/


Študuj na UPJŠ