Prejsť na obsah

Publikácie, zborníky a zverejnenia 2010

0minút, 27sekúnd

Zbornik_16.jpg
Janičová, E., Dolobáč, M. (eds.): Liberalizácia pracovného práva a nové trendy vo  vývoji pracovných vzťahov
Zborník vedeckých prác  

Zbornik_15.jpg
Suchoža, J., Husár, J. (eds.): Obchodné právo a jeho širšie kontexty
Zborník vedeckých prác

Zbornik_14.jpg
Širicová, Ľ. (ed.): Medzinárodné trestné súdnictvo
Zborník príspevkov zo študentského sympózia konaného dňa 14. apríla 2010 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Zbornik_11.jpg
Kol.: Vybrané otázky zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnym profesijným postupom


Študuj na UPJŠ