Prejsť na obsah

Publikácie, zborníky a zverejnenia 2013

1minút, 6sekúnd

Vojčík, P., Husár, J. (eds): Pôsobenie práva v 21. storočí, Súkromné právo v súčasnosti a perspektíve
Zborník vedeckých prác


Adam Giertl (ed.): Regionalizmus Stav-Východiská-Perspektívy
Zborník vedeckých prác; Zborník vznikol v rámci riešenia projektu APVV-0823-11 s názvom „Regionalizmus a jeho prínos pre všeobecné medzinárodné právo“.


Milena Barinková (ed.): Tvorba a realizácia pracovného práva so zreteľom na regionálne aspekty trhu práce
Zborník vedeckých prác bol zostavený v rámci riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0851/12: „Tvorba a realizácia pracovného práva so zreteľom na regionálne aspekty trhu práce.“


Adam Giertl a Ľubica Gregová Širicová (eds.): Informačná spoločnosť a medzinárodné právo.
Zborník príspevkov zo VI. študentského sympózia konaného v dňoch 21. – 22. apríla 2013 v učebno-výcvikovom zariadení UPJŠ v Danišovciach


Pošiváková, Ľ., Antošová, Z., Kočan, M. (eds.): Oslava právneho štátu (Právny štát z pohľadu teórie štátu a práva a medzinárodného práva)


Pošiváková, Ľ., Giertl, A. (eds): Medzinárodné právo verejné – Materiály k štúdiu

Prílohy

File File size
pdf Zbornik_Posobenie-prava-v-21-storoci 2 MB

Študuj na UPJŠ