UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Kováčska 26, 040 75 Košice


Riaditeľka ústavu:      
doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D.   VoIP:(+421 55) 234 4155
       
Sekretariát:      
Helena Vaľková   VoIP:(+421 55) 234 4164
       
Profesori:       
prof. JUDr. Juraj Jankuv, PhD.       VoIP:(+421 55) 234 4157
prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.   VoIP:(+421 55) 234 4158
prof. JUDr. Ján Mazák, PhD.   VoIP:(+421 55) 234 4128
       
Odborní asistenti:      
JUDr. Radoslav Benko, PhD., LL.M.    VoIP:(+421 55) 234 4158
JUDr. Ľudmila Elbert, PhD.    VoIP:(+421 55) 234 4166
Mgr. Ľubica Gregová Širicová, PhD.   VoIP:(+421 55) 234 4166
       
Výskumní pracovníci:      
Mgr. Lucia Bakošová, PhD.   VoIP:(+421 55) 234 4158
JUDr. Bc. Dominika Becková, PhD.   VoIP:(+421 55) 234 4137
JUDr. Valéria Ružičková, PhD.   VoIP:(+421 55) 234 4128
       
Doktorandi:      
Mgr. Juraj Panigaj      
JUDr. Ľuboslav Sisák      
       
Posledná aktualizácia: 26.11.2021