Prejsť na obsah

Zo života fakulty

Právnická fakulta sa zapojila do 13. ročníka projektu detskej univerzity

Denný detský tábor na UPJŠ v Košiciach s názvom Univerzita bez hraníc (UBH) sa v tomto roku uskutočnil po 13-ty krát. V období od 10. do 14. júla 2023 sa doňho zapojilo 46 detí vrátane detí z Centier pre deti a rodiny. Program bol organizovaný na všetkých piatich fakultách a univerzitných pracoviskách tak, aby hravou formou vzbudil u detí záujem … Čítať ďalej
4. septembra 2023

Promócie v akademickom roku 2022/2023

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach zavŕšila akademický rok 2022/2023 slávnostnými promóciami absol-ventov bakalárskeho a magisterského štúdia v odbore právo, ako aj promóciou doktorov práv.Všetkým absolventom srdečne blahoželáme! • 28. júna 2023 v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ na Triede SNP 1 v KošiciachSlávnostné promócie absolventov magisterského štúdiapočet absolventov denného štúdia: 91počet absolventov externého štúdia: 17 Slávnostné … Čítať ďalej
13. júla 2023

Profesorka G. Dobrovičová, laureátka ankety Slovenka roka 2023

Dňa 23.6.2023 sa uskutočnil 15. ročník ankety Slovenka roka, projekt, ktorý vyhlasujú týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a ktorého hlavným cieľom je čo najlepšie zviditeľniť ženy podieľa-júce sa na raste krajiny. Objavuje a oceňuje v deviatich kategóriách ženy, ktoré sú uznávané odbor-níčky vo svojich profesiách v rôznych oblastiach, a to na základe výsledkov hlasovania … Čítať ďalej

Medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pri príležitosti životných jubileí prof. JUDr. Alexandra Bröstla, CSc. a prof. JUDr. Pavla Holländera, DrSc.

V predposledný júnový týždeň, v dňoch 21. až 22. júna 2023, sa na pôde Historickej auly Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia obsahovo orientovaná na témy „Súdna moc v právnom štáte“ a „Právo a ideál dobra a spravodlivosti“. Avizovaná konferencia sa uskutočnila pri príležitosti životných jubileí 70. rokov veku prof. JUDr. … Čítať ďalej
27. júna 2023

Výsledky fakultného kola ŠVOČ

Dňa 12. júna 2023 sa na pôde Právnickej fakulty UPJŠ uskutočnilo fakultné kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti. Viac než 20 študentiek a študentov dostalo príležitosť obhájiť svoje súťažné práce ŠVOČ a zabojovať o víťazstvo v troch sekciách. Poďakovanie patrí všetkým súťažiacim za účasť a členom hodnotiacich komisií za ich objektívne a zodpovedné rozhodovanie. Výsledky fakultného … Čítať ďalej
23. júna 2023

Kariéra v kocke

V utorok, 13. júna 2023 sme na pôde fakulty zorganizovali „nultý“ ročník podujatia s názvom „KARIÉRA V KOCKE“. Cieľom podujatia bolo predstaviť našim študentom a absolventom možnosti ich uplatnenia v praxi a zároveň vytvoriť príležitosť na nadviazanie osobného kontaktu so zamestnávateľmi. Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia Ústavného súdu SR, Krajskej prokuratúry, Okresného úradu, Mestského súdu, … Čítať ďalej
16. júna 2023

Cena predsedu Ústavného súdu SR za najlepšie záverečné práce študentov z ústavného práva

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Ústavný súd Slovenskej republiky dlhodobo úzko spolupracujú. V rámci tejto spolupráce bola tento rok na základe rozhodnutia ÚS SR prvýkrát odovzdaná „Cena predsedu ústavného súdu za najlepšie záverečné práce študentov z ústavného práva“. Ocenení boli nasledujúci študenti:Bc. Miriam Muchová, ktorá úspešne obhájila diplomovú prácu na tému … Čítať ďalej
7. júna 2023

1 Deň vysokoškoláka na UPJŠ – Právnickej fakulte

Dňa 25.05.2023 sme na pôde fakulty privítali stredoškolákov, ktorí mali záujem dozvedieť sa viac o štúdiu práva. Zaujali ich podmienky prijatia, možnosti štúdia v rámci medzinárodných mobilít, možnosti naberania praktických zručností budúceho právnika, ako aj možnosti uplatnenia po úspešnom štúdiu.
30. mája 2023

Zmluva o spolupráci

V pondelok 22. mája 2023 bola podpísaná Zmluva o spolupráci medzi UPJŠ V Košiciach, Právnickou fakultou, zastúpenou dekanom doc. JUDr. Miroslavom Štrkolcom, PhD., a Združením Stredoeurópskych služieb pre cezhraničné iniciatívy – Karpatia, zastúpeným RNDr. Rudolfom Bauerom, PhD.   Predmetom zmluvy je spolupráca  v rámci implementácie strategického projektu „Promotion of legal accessibility across the Slovak -Hungarian border„. Projekt, … Čítať ďalej
23. mája 2023

Memoriál JUDr. Milana Gejdoša, CSc.

Právnická fakulta UPJŠ v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou zorganizovali dňa 8. mája 2023 v poradí XXIV. ročník Memoriálu JUDr. Milana Gejdoša, CSc. vo futsale. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch telocvične Hotelovej akadémie v Košiciach. Účastníkmi turnaja boli už tradične futsalové tímy učiteľov a študentov fakulty, colníkov, prokurátorov, policajtov, advokátov, notárov a sudcov. Prvé miesto … Čítať ďalej
17. mája 2023

Diskusia s právnikmi lingvistami

Dňa 27. apríla 2023 sa uskutočnila zaujímavá diskusia pre študentov s právnikmi lingvistami Naďou Daurel a Dušanom Martinčokom o všetkom, čo prináša práca pre Súdny dvor EÚ v Luxemburgu. Podnetné stretnutie poodkrylo účastníkom nielen informácie o práci pre európsku inštitúciu a o význame mnohojazyčnosti, ale aj o životnom štýle v hlavnom meste Luxemburského veľkovojvodstva.
4. mája 2023

Simulovaný súdny spor podľa uhorského feudálneho práva a Tripartita

Talentovaní študenti Právnickej fakulty UPJŠ súťažili v stredu 26. apríla 2023 v poradí už na XI. ročníku „Simulovaného súdneho procesu podľa uhorského feudálneho práva a Tripartita“. Súťaž už tradične zorganizovala Katedra dejín štátu a práva v spolupráci s Ústavom teórie práva Gustava Radbrucha, tohto roku aj v spolupráci s Právnickou fakultou University of Rzeszów. Za … Čítať ďalej

Študuj na UPJŠ